ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΈΡΓΑ Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

Η εταιρία έχει αναλάβει αυτόνομα ή έχει συμμετάσχει στη κατασκευή σημαντικών έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί επεξεργασίας αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων, ΧΥΤΑ κλπ). Ειδικεύεται επίσης στη κατασκευή ενεργειακών έργων έχοντας συμμετάσχει στη κατασκευή αιολικού πάρκου καθώς και στην εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά , γεωθερμία κτλ)