Εταιρεία... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

Ταυτότητα

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Λέσβου ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Μυτιλήνη το 1994, με σκοπό την Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων. Εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης του Ν.Λέσβου.

 

Η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ στην Λέσβο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των Ιδιωτικών Έργων.  Το σημαντικό πλήθος των έργων που έχει εκτελέσει, η συνέπεια στην χρονική παράδοση και την τήρηση των συμφωνιών που συνάπτει , καθώς και η πολυετής, πολυποίκιλη εμπειρία που έχει αποκτήσει από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, της έχουν προσδώσει ηγετική θέση στην κατηγορία των έργων αυτών.

Στο αντικείμενο των Ιδιωτικών Έργων τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει περιλαμβάνεται:

Παράλληλα η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ στην Λέσβο δραστηριοποιείται στη κατασκευή και πώληση κύριας και εξοχικής κατοικίας, και επαγγελματικών χώρων , αναπτύσσοντας οργανωμένη δόμηση σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή με το σύστημα αντιπαροχής.

Τέλος η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ αναλαμβάνει την κατασκευή Δημοσίων έργων όλων των κατηγοριών,διαθέτοντας για το σκοπό αυτό εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης.