Μεταλλικά Κτίρια... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

Η κάθετη οργάνωση της εταιρίας, η ειδίκευση του εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε όλο το φάσμα των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή καταστημάτων, βιομηχανικών -βιοτεχνικών μονάδων και επαγγελματικών - αποθηκευτικών χώρων γενικότερα, εξασφαλίζει τη ταχύτατη ολοκλήρωση των έργων αυτών , στα οποία η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ διαθέτει εξαιρετικά πλούσια εμπειρία. Ταυτόχρονα έχοντας πλήρη γνώση των διαδικασιών των αναπτυξιακών νομών ή των ενισχυτικών προγραμμάτων στα οποία αυτά συνήθως εντάσσονται, διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του όλου project και η χωρίς προβλήματα εναρμόνιση και παρακολούθηση της όλης πορείας ολοκλήρωσής τους.

Η εταιρεία ειδικεύεται επίσης στην κατασκευή μεταλλικών κτηρίων , έχοντας κατασκευάσει τα μεγαλύτερα μεταλλικά κτήρια στο χώρο που δραστηριοποιείται