ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τέχνημα Αιγαίου A.E.

Ταυτότητα

Βασικό μέλημα της εταιρίας αποτελεί η διατήρηση άρτιας και υψηλού βαθμού οργάνωση της , η οποία επιτυγχάνεται μέσω :

  • Του άριστα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που απασχολεί, που απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανολόγους μηχανικού και τοπογράφο μηχανικό.

  • Του εξαιρετικά ειδικευμένου μόνιμα απασχολούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού που διαθέτει σε κάθε ειδικότητα.

  • Του σύγχρονου και κατάλληλου ιδιόκτητου στόλου μηχανημάτων , μηχανικού εξοπλισμού γενικότερα και μέσων μεταφοράς που διαθέτει.

  • Του οργανωμένου τμήματος προμηθευτών που διατηρεί μέσω του οποίου εξαντλείται η έρευνα αγοράς και διασφαλίζεται η επιλογή ποιοτικών υλικών.

  • Της άρτιας στελέχωσης των υποστηρικτικών τμημάτων Λογιστηρίου και Γραμματείας, η οποία εξασφαλίζει την υψηλού βαθμού παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη και την επίλυση - υποστήριξη-εξυπηρέτηση των γραφειοκρατικής ή λογιστικής φύσης αναγκών του.

Τα γραφεία , οι αποθηκευτικοί χώροι και τα τεχνικά τμήματα υποστήριξης παραγωγής (μηχανουργείο, χώρος συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων) στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 1200,00 μ2.