Εταιρεία... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

έχοντας πλήρη γνώση των διαδικασιών των αναπτυξιακών νομών ή των ενισχυτικών προγραμμάτων στα οποία αυτά συνήθως εντάσσονται, διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του όλου project και η χωρίς προβλήματα εναρμόνιση και παρακολούθηση της όλης πορείας ολοκλήρωσής τους.