Ιδιωτικές Κατοικίες... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Λέσβου, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., με έδρα την Μυτιλήνη έχει κατασκευάσει μεγάλο αριθμό νέων κατοικιών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του εργοδότη-πελάτη καθώς επίσης έχει ολοκληρώσει την επισκευή - διαρρύθμιση υφισταμένων κατοικιών ιδιοκτησίας του εργοδότη. Ειδικεύεται δε στην ανέγερση και παράδοση ολοκληρωμένων ( turn key ) κατοικιών για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.