Δημόσια Έργα... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

Η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει πλήθος σημαντικών Δημόσιων έργων όλων των κατηγοριών (κτηριακά , έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, έργα αναπλάσεων οικισμών , αθλητικά έργα).